Tukoksia voidaan ehkäistä

Laskimotukokset ovat yleisimpiä polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Tukosten ennaltaehkäisy on keskeinen osa tekonivelleikkaukseen osallistuvien potilaiden hoitoa.

Oikeanlaisella lääkityksellä laskimotukoksia voidaan tekonivelleikkausten yhteydessä ehkäistä tehokkaasti. Ilman asianmukaista lääkitystä joka toinen alaraajan tekonivelleikkaukseen osallistuva saisi tukoksen.

Sen lisäksi, että huolehdit lääkärin määräämän lääkityksen ottamisesta riittävän pitkään, voit omaehtoisella toiminnalla muutenkin vähentää tukosalttiutta. Leikkausta edeltävä aktiivinen liikkuminen tai elämäntapamuutokset eivät korvaa lääkitystä, mutta voivat vähentää riskiä saada tukos.

Tukoksen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä leikkaus lisää tukosriskiä ja hoitamattomat laskimotukokset voivat olla hengenvaarallisia.